- De werkzaamheden aan het kerkdak zijn gestart. Om ons (ruim 110 jaar oude!) kerkgebouw te kunnen blijven gebruiken voor de zondagse eredienst en alle overige (kerkelijke) activiteiten is het dak hoognodig aan onderhoud toe. Onder andere worden hierbij de afdichting en (kil-)goten vervangen en de constructie onder de dakpannen vernieuwd. Gelijktijdig worden de beide torens van nieuwe leien voorzien. Voor verdere details: We houden u via de menutab KerkDak op de hoogte!
Steunt u ons ook bij de instandhouding van de monumentale Ontmoetingskerk? Graag ontvangen uw bijdrage of gift (*) via een bankoverschrijving naar rekeningnummer NL06 RABO 0106798596 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Enkhuizen onder vermelding van "actie kerkdak".
* De Gereformeerde Gemeenten hebben een ANBI-status: Als u een gift doet aan een goed doel mag u die aftrekken in uw belastingaangifte.  (Fiscaal nummer 824091875)


Informatie maatregelen coronavirus
Om invulling te geven aan de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd zijn onderstaande besluiten door de kerkenraad genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken.
 

- De kerkdiensten worden in aangepaste vorm gehouden. De eigen gemeenteleden zijn geïnformeerd over de werkwijze om het aantal aanwezigen hierbij te beperken. Vanaf 1 juni zijn de mogelijkheden verruimd. Voor iedere kerkdienst wordt door de kerkenraad een aanwezigheidslijst opgesteld. Onze (doop-)leden worden persoonlijk uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen. Hierbij conformeren we ons aan het veiligheidsprotocol dat door ons kerkelijke bureau is opgesteld. Ook wordt de mogelijkheid geboden thuis (via website of luisterkastje) mee te luisteren. (Aanvullende praktische informatie hierover ziet u onder de tab Kerkdiensten - Liturgie)
- De kerkdiensten hebben door bovenstaande maatregel een beperkt/besloten karakter voor de eigen gemeente. Gelet op de noodzakelijke aanmelding voor iedere dienst kunnen we helaas (nog) geen gasten ontvangen. 

- In het kerkgebouw gelden aangepaste voorschriften voor wat betreft de zitplaatsen en de onderlinge afstand (minimaal 1,5 meter) tussen de aanwezigen. Daarnaast wijzen we op de algemene hygiëne maatregelen en adviezen die door de landelijke overheid worden verstrekt.

- De diverse verenigingsactiviteiten, bijeenkomsten, KinderBijbelClub en de crèche zijn tot nader bericht afgelast.
- Met betrekking tot 
de invulling van de kerkdiensten en overige zaken worden de gemeenteleden en meelevenden per mail of telefonisch geïnformeerd.

Heeft u een vraag aan ons wilt u dan gebruik te maken van de contactpagina op deze site?
 


Nadere mededelingen volgen op deze pagina wanneer dat nodig is.